Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca

 
Oamenii acestor locuri au creat de-a lungul timpului, practicând meşteşuguri diferite (ţesut, cusături, sculpturi în lemn, cojocărit, ş.a.), produse de mare valoare artistică şi documentară , prin care au transmis din generaţie în generaţie tradiţia pe care au îmbunătăţit-o creator.
 

Din aprilie 2001 Asociaţia Meşteşugarilor “NEMŢEANCA“ functionează ca organizaţie cu personalitate juridică, constituită conform OG nr. 26/2000 şi înregistrată sub nr. 4/AF/06.04.2001.

 

Conform statutului, Asociaţia este o organizaţie cu scop lucrativ, non profit.

 

Misiunea Asociaţiei este de reprezentare şi promovare a intereselor meşteşugarilor asociaţi şi nu numai.

 

Scopul Asociaţiei este valorificarea resurselor umane, resurselor materiale şi naturale existente pe plan local.

 

Obiectivele Asociaţiei sunt :
• revitalizarea activităţii meşteşugăreşti;
• sprijinirea mediului turistic prin realizarea de produse tip suveniruri specifice zonei;
• contribuţii la păstrarea identităţii culturale româneşti şi valorificarea patrimoniului existent;
• organizarea de tabere de creaţie artistică.

 

Membrii asociatiei sunt persoane cu/sau fără statut de meşteşugar,cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, dar care cunosc şi practică diferite meşteşuguri.

 

Realizări:

În anul 2002 a fost elaborat şi implementat proiectul Armonizarea obiectivelor, priceperilor şi resurselor asociaţiei meşteşugarilor la cerinţele şi posibilităţile de piaţă, proiect finantat de CIPE/USAID. Scopul a fost de consolidare şi dezvoltare a activităţii organizaţiei. Rezultatul proiectului: colecţie de produse meşteşugăreşti-suveniruri, pregătirea forţei de muncă în activitatea de marketing (tehnici de vânzare) a produselor meşteşugăreşti şi promovarea activităţii organizaţiei şi a produselor realizate de meşteşugarii asociaţi şi nu numai.

Partener in proiectul Tânărul artizan, elaborat de Fundaţia Filantropică Omenia, finanţat de World Learning, prin care 25 de tineri au fost instruiţi în practicarea unui meşteşug , instruirea teoretică şi practică a fost asigurată de catre meşteşugari din cadrul asociaţiei.

Partener in proiectul Centru de invăţare a meşteşugurilor tradiţionale ,elaborat de Fundatia Filantropică Omenia, finanţat de Uniunea Europeana prin progarmul PHARE-ACCESS, în care grupul ţintă au fost persoane defavorizate social, cărora cu ajutorul meşteşugarilor li se dezvoltă abilităţi în practicarea unui meşteşug ca posibila sursă de venituri personale.

 

Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca a iniţiat în parteneriat cu Administraţia Publică Locală Tg. Neamţ proiectul Creangă Land - Ţara lui Creangă, ce reprezintă o substanţială contribuţie la păstrarea identităţii culturale româneşti şi valorificarea patrimoniului turistic al zonei Neamţ. Principalul rezultat al proiectului este infiinţarea unei noi atracţii turistice, prin amenajarea parcului “Creangă Land“, în oraşul Tg. Neamţ, oraşul natal al marelui povestitor al neamului românesc Ion Creangă.

 

Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca face parte din Grupul Integrat de Acţiune (GIA) cât şi din Grupul de Lucru (GL) pentru creşterea dezvoltării economice prin promovarea turismului, constituite la nivelul judeţului Neamţ, susţinute de Programul Reforma Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile (GRASP).
În cadrul acestui program au fost lansate finantari GRASP pentru susţinerea implementării Planurilor de Lucru ale Grupurilor Integrate de Acţiune.

 

Prin Fondul Regional pentru Dezvoltarea Parteneriatelor (DFID), în Regiunea Nord-Est, s-a finanţat proiectul „Arta populară meşteşugarească, cartea de vizită a Moldovei”, iniţiat de Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca.

Având în vedere prioritatea identificată în cadrul Grupului Tematic Regional „Dezvoltarea Turismului”, şi anume „promovarea valorilor tradiţionale”, cât şi axele de intervenţie propuse, rezultatele proiectului iniţiat sunt:

- o colecţie reprezentativă de produse meşteşugăreşti ale Regiunii NE a României;
- 30 de puncte amenajate pentru promovarea şi comercializarea produselor;
- pliant de promovare, sub forma de itinerarii meşteşugăreşti din NE României.

Asociaţia este un participant permanent la târgurile naţionale şi internaţionale.